En del av Steamboiler Service AB | www.sbs-ab.se | www.industrialheating.se | www.hyrpanna.se
svende

Reservdelsorder till Tyskland

En större reservdelsorder för IUT-ugnar har beställts av ett  aluminiumföretag i Tyskland.