En del av Steamboiler Service AB | www.sbs-ab.se | www.industrialheating.se | www.hyrpanna.se
svende

Uthyrning Ångpanna till Gävleortens Mejeri

Detta är ett exempel på hur det kan se ut när vi på SBS hyr ut en komplett ångpanna med kringutrustning, denna ej inbyggd.

8-tonns-pannan-gavle1