Service & Montage

Vi på SBS utför alla typer av reparationer på ångpannor, hetvattenpannor och värmepannor.
SBS innehar de behörigheter som krävs enl. PED (tryckkärlsdirektivet AFS 1999:4)

Exempel på vanliga uppdrag är reparationer av sprickor, insvetsning av inspektionsluckor, manluckor, renovering/byte av synglas och övrig armatur, mm.
Vi har genom åren tubat om hundratals ångpannor och värmepannor samt ett tjugotal ånglok/ånglokomobiler och ångbåtar.

Vi utför även alla typer av montage och servicearbeten på industriugnar, kringutrustning samt övriga anläggningar av olika slag.